• de
  • pl

Mitglieder

Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej

Uniwersytet Warszawski

Profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, współdyrektor Kolegium im. Imre Kertésza na Uniwersytecie w Jenie. Od 1979 r. pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego: 1984 doktorat, 1991 habilitacja. 1991-1992 dyrektor Biura Stosunków Międzyparlamentarnych, 1992-1994 dyrektor generalny w Kancelarii Sejmu. 1997-2007 Współprzewodniczący Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. 1999-2002 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny Polskich Dokumentów Dyplomatycznych, wydanych przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Przewodniczący Naukowej Rady Doradczej powstającego Domu Historii Europejskiej w Brukseli. Główne zainteresowania badawcze i istotne publikacje dotyczą historii Polski w XX wieku, m.in. Powstania Warszawskiego czy niemieckiej polityki okupacyjnej w Generalnej Guberni.

 

Strona internetowa