• de
  • pl

Mitglieder

Prof. dr hab. Michael G. Müller

Uniwersytet Marcina Lutra, Halle-Wittenberga

Urodzony w 1950 r., studiował historię i slawistykę we Frankfurcie nad Menem, gdzie w 1974 r. zdał pierwszy egzamin państwowy na nauczyciela w gimnazjum, a w 1977 r. uzyskał doktorat z historii Europy Wschodniej. W latach 1974-1990 był asystentem na uniwersytetach we Frankfurcie nad Menem i Gießen oraz współpracownikiem naukowym Komisji Historycznej w Berlinie. W latach 1990-1992 pracownik naukowy Niemieckiej Wspólnoty Badawczej i stypendysta habilitacyjny stypendium im. Immanuela Kanta. W latach 1992-1996 profesor historii Europy Środkowo-Wschodniej w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. W roku 1993 habilitacja w zakresie historii nowożytnej i wschodnioeuropejskiej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Od 1996 r. profesor historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Marcina Lutra. Jest współredaktorem czasopism „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”, „Berliner Jahrbuch für Osteuropäische Geschichte”, a także „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” oraz członkiem prezydium Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków. Dziedziny pracy: Historia polityczna i konstytucyjna Rosji i Polski od XVI do XIX wieku, wschodnioniemiecka historia regionalna i historia stosunków polsko-niemieckich, porównawcza historia społeczna Europy Środkowo-Wschodniej w czasach nowożytnych.

 

Strona internetowa