• de
  • pl

Mitglieder

Dr Witold Kusiński

(*1928 Jazłowieckia; † 2008)

Pracownik naukowy, w latach 1977–1984 prodziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Instytutu Geografii Społecznej, Ekonomicznej i Regionalnej oraz kierownik Zakładu Geografii Ekonomicznej na Uniwersytecie Warszawskim.