• de
  • pl

Regulamin serwisu

Informacje zgodnie § 5 TMG

Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut
Celler Straße 3
38114 Braunschweig

Reprezentowany przez:
Dr Marcin Wiatr

Kontakt

Telefon: +49 (0) 531 59099 333
E-Mail: wiatr@gei.de

Odpowiedzialność redakcyjna

Dr Marcin Wiatr

Rozstrzyganie sporów konsumenckich/uniwersalna komisja arbitrażowa

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.